gästgiveri

Kundundersökning - Rum & Stugor

Under vintern 2016 skall vi ge såväl rum som lokaler en ansiktslyftning. Vi  har många  idéer kring vad vi vill förändra och förbättra och flera nya koncept är under utveckling. För att säkerställa att våra tankar överensstämmer med våra gäster och avtalskunders önskemål är vi tacksamma om du vill ta dig tiden att svara på ett antal frågor.  

  • Berätta gärna!
  • Om du vill att vi skickar en värdecheck behöver vi dina kontaktuppgifter!

  • Skriv gärna några rader och berätta rent allmänt om vad du anser är viktigt för dig när du skall boka boende.

Om du lämnar dina kontaktuppgifter sist i formuläret så skickar vi en värdecheck på
200 kr att nyttja under 2017 (juni- december).

Obs! Du kan svara på frågorna en gång.
Värdechecken kan ej kombineras med andra rabatter och endast vid ett tillfälle.

Det går lika bra att besvara frågorna helt anonymt.